Lezingen

Ooit landelijk winnaar van ‘de Connaisseur’ op NOS-TV en ervaren in de overdracht van beeldende kunst op HBO en HOVO, verzorgt Michael Jepkes lezingen over oude en moderne kunst. Daarin wordt veelal tevens de relatie gelegd met architectuur, muziek en literatuur. Lezingen aan de hand van dia’s werden gegeven voor het Breda’s Museum en de Kunststichting Boxtel en ook bij bedrijven en andere instellingen, waarbij het onderwerp in overleg bepaald werd. Het is ook mogelijk op uw locatie een lezing te laten verzorgen, maar deze kan ook plaatsvinden op mijn huisadres: Dillenburgstraat 22 te Breda. In dat laatste geval kan, vanwege de toegemeten ruimte, een groep van maximaal 20 personen ontvangen worden. De reeks onderwerpen is zeer uitgebreid o.a. een kunstreis naar Venetië, Brugge, Florence, Haarlem of Bourgogne, moderne beeldhouwkunst, de kunst van de XIXe en Xxe eeuw. Ook is het mogelijk één kunstenaar meer uit te lichten: Picasso, Chagall, Vermeer of Willink.

Een offerte wordt u gaarne toegezonden.