Aan de eredienst onttrokken

De bisschop van Breda heeft twee kerken (de Sacramentskerk en de Petrus- en Pauluskerk) met ingang van het nieuwe jaar aan de eredienst onttrokken. Juist in beide kerken maakte ik wandschilderingen op groot formaat. Het besluit van het bisdom laat mij niet onberoerd zoals u mogelijk kunt begrijpen. In beide ruimten bracht ik niet alleen vele uren door om deze van afbeeldingen te voorzien, ook het voortraject van overleg met de parochiegroeperingen was een ingrijpend en inspirerend gegeven. Het bisdom kiest voor de XIXe eeuwse neogotiek een teken van regressie aan de wand.

KUNSTBESCHOUWING CURSUS 2015/2016

De cursus Kunstbeschouwing die ik houd op mijn huisadres te Breda telt dit jaar drie groepen: een op de middag en twee op de avond. Tijdens het  eerste onderwerp dat nu reeds behandeld is, was er aandacht voor de Noordeljke Renaissance met name voor het zestiende eeuwse wonderkind Lucas van Leiden. De komende weken zal het werk van Albrecht Duerer en Pieter Breugel centraal staan. In de maand december vraagt de russisch romantische kunstenaar Ilja Repin onze aandacht. Zijn emotionele en onderwerpbetrokken werkwijze maakt  een ongekende mentaliteit en spiritualiteit zichtbaar. In de maand januari geeft Edward Hopper blijk van de grootst mogelijke tegenstelling waarbij de seculiere benadering zich nestelt tussen schijnbaar trefzekere verftexturen die opgediend worden in de behandeling van  stille interieurs en een kunstmatige belichting der figuranten.  Bij voldoende belangstelling wordt de cursus afgesloten door een excursie naar het Rijksmuseum

Wolgaslepers (detail)

 

 

 

Lezing grafische technieken in Eindhoven

Op 16 juni om 19.00 uur houd ik een lezing over grafische technieken in het gebouw der Open Universiteit aan de Fellenoord te Eindhoven. Aan de hand van dia’s en eigen drukken en  grafiekplaten wordt uitleg gegeven van de verschillende grafische methoden zoals ets, aquatint, droge naald, vernis-mou, en mezzotint. Ook met betrekking tot de typerende werkwijze van belangrijke grafiekbeoefenaars zoals Dürer, Rembrandt, Goya en Picasso wordt een condens overzicht geboden.

haans ruiter

arezzo

40jaar

Muurschilderingen in Breda

Onder redactie van M.Hengelaar-Rookmaker verschijnt op 9 mei a.s. het HANDBOEK VOOR KUNST IN DE KERK. De presentatie vindt plaats in de Sint Maartenskerk, Kerkplein 2 te Doorn. In het handboek is een beschouwing opgenomen door cultuurhistorica Lisette Almering onder de titel MUURSCHILDERINGEN VAN MICHAEL JEPKES IN BREDA.

Citaten en commentaren

“Wanneer Michael Jepkes aquarellen maakt stijgt hij hier en daar tot grote hoogte. Het realistische “Vinezac” en vooral het lichte “De Eure bij Uzes” zijn meer dan schilderijen die toevallig met waterverf zijn gemaakt. Het zijn uitmuntende expressieve verbeeldingen van zonnige landschappen zo helder en vlot gedaan dat ze alleen als aquarel geheel tot hun recht komen”.
Brabants Nieuwsblad 30/11/1972 door L.S.

“Evenals de vorige maal zijn er omstreeks twintig grafici vertegenwoordigd. Van hen treden er enigen op de voorgrond. In de eerste plaats is dat Michael Jepkes uit Breda van wie twee lino-diepdrukken aanwezig zijn, die zowel technisch als artistiek op hoog niveau staan. Vooral “Dordogne” is een bijzonder mooie prent.”
Nieuwe Rotterdammer 1974 door Jan Oosterloo

dordogne
Dordogne, linodiepdruk  1971 oplage 15 drukken

“Deze neiging tot het overwinnen van technische complicaties is overigens helemaal niet van de tentoonstelling af te lezen. Jepkes heeft niet de neiging zijn knapheid te demonstreren en zoekt het in de grafiek veelal juist in het schijnbaar eenvoudige.”
Brabants Dagblad 1976 door Maarten Beks

“Er zijn tal van kleinere etsen met een vrolijke verbeeldingskracht en trefzekere stift gemaakt, meestal weer geïnspireerd uit de cultuurgeschiedenis. Indrukwekkend vind ik de bruine ets “Tondo”, die een fantastisch antiek stadion van binnen uit laat zien onder een hoek van 360 graden, als door een visooglens getoond”.
Dagblad de Stem 1980 door Marjan Mes

“Ze zijn fascinerend, wie heeft ze gemaakt?” ‘Nou niet een kunstenaar. Er zijn er van Michael Jepkes, van Fabius von Gugel, wat een naam he? En hier heb je er een van de Weense schilder en graficus Fuchs. Ik houd erg van die vage, een beetje geheimzinnige voorstellingen.”
uit: Winterkoren, roman door Klaus Siegel 1996 Arbeiderspers

“Als steeds is Jepkes in zijn grafiek geboeid door mythische onderwerpen en een tekentaal die de geesteskrachten in dit ondermaanse bestaan tot uitdrukking tracht te brengen. Hij is een verteller over goden en mensen. Michael Jepkes is op de eerste plaats een introverte kunstenaar die door de zeef van zijn innerlijke heen, beeldend een wereld tot uitdrukking brengt die verwondering als basisvoorwaarde kent”.
Dagblad De Stem 1983 door Henk Egbers

“Zijn kleuretsen gaan over massa. Het gebundelde geweld en de kracht in aanstormende kudde met ruiters worden dor de graficus theatraal gekarakteriseerd als waren het filmische scenes . Maar ook het paard als individu boeit Jepkes. In de vorm van een veelluik wordt een hommage aan Muybridge gebracht.”
Dagblad de Stem 1989 door Lia Roose

Achteraf weet ik niet goed hoe het komt dat je op die zolder van Jepkes binnen een paar minuten wordt bevangen door een eindeloze tijdeloosheid. De tijd heeft er stilgestaan, lees je wel eens, maar op die zolder gaat het verder: de tijd bestaat er niet en krijgt niet de geringste kans een ogenblik van haast te ontwikkelen.”
Brabants Dagblad 26.2.2002 door Tony van der Meulen

chinbook
Ex Libris bulletin 2001 Sjanghai door Wang Rong